Общи условия


С подаването на настоящото заявление декларирам, че съм запознат с условията за асоциирано членство в „Асоциация за подпомагане на академичната общност“ (АПАО) и издаваненто на ISIC/ITIC членска карта и отговарям на същите към датата на подаване му. Запознат съм с устава на АПАО и разбирам, че с получаването на картата ми придобирам статут на асоцииран член на АПАО и мога да се възползвам от всички привилегии в България и в чужбина достъпни за асоциирани членове в периода на членството ми, оказан на картата.
Потвърждавам верността и истинността на представените от мен данни в настоящото заявление и документи, приложни към него, и ми е известна отговорността ми по чл. 308, чл. 309 и чл. 316 от Наказателния кодекс на Република България за съставяне на документ с невярно съдържание, преправяне на съдържание на документ или използване на документ с невярно съдържание.
В качеството си на субект на лични данни декларирам, че давам съгласие попълнените по-горе лични данни или други данни, съдържащи се в предоставени от мен документи, както и снимката ми, да бъдат обработвани от АПАО (ЕИК 131312180), в качеството на „Администратор“, за целите на членството ми в асоциацията, издаване и използване на членска карта, проверка на верността и контрол на декларираните данни и доставката на картата ми, в случай  че е приложимо.
Известно ми е, че предоставянето на личните ми данни e необходимo условиe за издаване на карта.
Запознах се какви мои данни се събират и обработват от АПАО, за каква цел и на какво основание, за какъв срок, на кого се предоставят и какви са моите права във връзка с тази обработка от Уведомлението за поверителност и защита на личните данни на АПАО (https://isic.bg/page/privacy-notice).
Запознат, съм също така, че мога по-всяко време да се отпиша от получаването на рекламни съобщения или да оттегля съгласието си за обработка на данни за тази цел.ISIC EYC
Карти за студенти, ученици, докторанти и специализанти
ISIC EYC
Международна ID карта за учащ. С ISIC EYC... order button
ITIC
Карти за преподаватели
ITIC
Международна преподавателска ID карта. С ITIC... order button


Телефон за връзка

обади ни се

© Copyright ISIC 2013  За нас Контакти Агенти Партньори Реклама

Created by: StudioX