Общи условия


Декларация за ISIC карта: Декларирам, че съм запознат с условията за придобиване на ISIC карта и отговарям на същите. Известно ми е, че моя статус на учащ, записан в редовна форма на обучение ще бъде проверен в системата на Министерство на образованието, младежта и науката (МОMН). Съгласен съм, в случай, че моите данни не бъдат открити в регистъра на МОMН, да предоставя на администратора документ, потвърждаващ, че съм учащ в редовна форма на обучение. Известно ми е, че ако бъде установено, че не отговарям на условията за придобиване на ISIC карта, стойността на поръчката няма да ми бъде възстановена. Запознат съм, че ISIC картата е невалидна без снимка и съм длъжен да поставя сам своята снимка на картата след получаването и. Известно ми е, че за поставяне на снимка на трето лице на ISIC картата, нося отговорност по чл. 308, чл. 309 и чл. 316 от Наказателния кодекс на Република България за преправяне на съдържание на документ или използване на документ с невярно съдържание. Запознат съм, че с издаването на картата придобивам статут на асоцииран член на Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) – организацията, притежаваща лиценза за разпространение на ISIC картите в България. Декларирам, че съм предоставил доброволно личните си данни на АПАО и са ми известни целта и средствата за обработка на личните ми данни; кръгът от получатели и сферите на ползване, както и правото ми на достъп до данните и адреса на администратора.


Декларация за ITIC карта: Декларирам, че съм запознат с условията за придобиване на ITIC карта и отговарям на същите. Известно ми е, че ако бъде установено, че не отговарям на условията за придобиване на ITIC карта, стойността на поръчката няма да ми бъде възстановена. Потвърждавам вярността и истинността на представените от мен документи и ми е известна отговорността ми по чл. 308, чл. 309 и чл. 316 от наказателния кодекс на Република България за съставяне на документ с невярно съдържание, преправяне на съдържание на документ или използване на документ с невярно съдържание. Съгласен съм, в случай, че се установи, че предоставените от мен документи са непълни или недостатъчни, да предоставя на администратора документ, потвърждаващ, че съм преподавател на редовна практика във висше, средно или основно училище или че съм лектор на трудов договор минимум 1 академична година, преподаващ минимум 18 часа седмично в легитимно училище или университет. Запознат съм, че ITIC картата е невалидна без снимка и съм длъжен да поставя сам своята снимка на картата след получаването и. Известно ми е, че за поставяне на снимка на трето лице на ITIC картата, нося отговорност по чл. 308, чл. 309 и чл. 316 от Наказателния кодекс на Република България. Запознат съм, че с издаването на картата придобивам статут на асоцииран член на Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) – организацията, притежаваща лиценза за разпространение на ITIC картите в България. Декларирам, че съм предоставил доброволно личните си данни на АПАО и са ми известни целта и средствата за обработка на личните ми данни; кръгът от получатели и сферите на ползване, както и правото ми на достъп до данните и адреса на администратора.ISIC EYC
Карти за студенти, ученици, докторанти и специализанти
ISIC EYC
Международна ID карта за учащ. С ISIC EYC... order button
EYC
Европейска младежка карта
EYC
Европейската младежка EYC карта (European Youth Card)... order button
ITIC
Карти за преподаватели
ITIC
Международна преподавателска ID карта. С ITIC... order button


Телефон за връзка

обади ни се

© Copyright ISIC 2013  За нас Контакти Агенти Партньори Реклама

Created by: StudioX